Światowy kryzys na rynku mleka wpłynął na wyniki w Polsce

W I połowie 2016 r. wyniki finansowe branży mleczarskiej w Polsce pogorszyły się. Przychody firm zajmujących się przetwórstwem mleka obniżyły się względem I półrocza 2015 r. o 4,6 proc. do 13,2 mld zł.

Spadek przychodów był przede wszystkim efektem niższych cen zbytu produktów mleczarskich, gdyż produkcja większości wyrobów mleczarskich była większa niż w I półroczu 2015 r. a wartość zapasów spadła o 8,5 proc. Natomiast dynamika spadku kosztów była mniejsza niż w przypadku przychodów – wyniosła 3,6 proc.
– W rezultacie według danych Pont-Info, w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem przetworów mleczarskich i zatrudniających co najmniej 10 pracowników, zysk brutto zmniejszył się prawie o połowę do 201,7 mln zł, a na poziomie netto zmalał o 47 proc. do 154,8 mln zł. Tym samym przeciętna stopa zysku brutto spadła z 2,81 proc. w I połowie 2015 r. do 1,51 proc. w I połowie 2016 r., a na poziomie netto zmniejszyła się z 2,39 do 1,33 proc. Tak niską rentowność w pierwszej połowie roku, zakłady mleczarskie po raz ostatni odnotowały w 2008 r. – mówi Paweł Wyrzykowski, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas.
Dodaje, że mimo spadku przychodów i rentowności, należy zauważyć, że zdolność przedsiębiorstw mleczarskich  do terminowego regulowania zobowiązań poprawiła się. Wskaźnik płynności bieżącej wzrósł z 1,45 w I połowie 2015 r. do 1,71 w I połowie br. a płynności szybkiej z 1,10 do 1,32. – Wartość nakładów inwestycyjnych, w przeliczeniu na jedną firmę była na podobnym poziomie jak w I połowie 2015 r. a poziom zadłużenia w bankach przypadający na jedno przedsiębiorstwo zwiększył się o 10,4 proc. Należy zauważyć, że działalność inwestycyjną zwiększyły przede wszystkim największe zakłady (zatrudniające powyżej 250 pracowników), które odpowiadają za ponad 70 proc. przychodów branży. W ich przypadku wzrost wartości inwestycji w przeliczeniu na jedną firmę zwiększył się o ponad 26 proc. – wyjaśnia Paweł Wyrzykowski.
Tłumaczy również, że w ostatnich miesiącach na rynku światowym obserwujemy wzrost cen produktów mleczarskich. Światowy indeks cen przetworów mleczarskich FAO w sierpniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrósł o 8,6 proc. a w odniesieniu do sierpnia poprzedniego roku zwiększył się o 14,1 proc. W ślad za wzrostem światowych cen przetworów mleczarskich, produkty te drożały  także w Polsce. W sierpniu ceny zbytu masła uzyskiwane przez przetwórców były o 18 proc. wyższe niż przed rokiem, a serów wzrosły o 17 proc. W niewielkim stopniu podrożało natomiast odtłuszczone mleko w proszku (o 2 proc.).
– Jeżeli powyższe tendencje utrzymają się, to należy się spodziewać, że w II połowie  br., wyniki finansowe podmiotów zajmujących się przetwórstwem mleka powinny być lepsze niż to miało miejsce w II połowie 2015 r. i I połowie 2016 r. – prognozuje Paweł Wyrzykowski. •

Maria Stelmach