Perspektywy soków NFC

Pomimo, że w 2015 roku segment soków, nektarów i napojów owocowych swoją wartością nie przewyższył wyników z roku 2010, kategoria ta została oceniona dość pozytywnie przez firmy z branży – podaje KPMG w raporcie „Rynek  napojów bezalkoholowych w Polsce”. Duże szanse rozwoju ma zwłaszcza podkategoria NFC (not from concentrate – nie z koncentratu).
Według danych Euromonitor International opracowanych przez KPMG największą popularnością w Polsce w 2015 roku cieszyły się soki (100% zawartości soku) – 46% udziału. Na drugim miejscu znalazły się napoje owocowe (do 24% zawartości soku) – 29%. Niewiele mniej udziału miały nektary (25–99% zawartości soku) – 25%. W przeliczeniu na osobę Polacy kupili 35 litrów rocznie i wydali na to 37 euro na osobę.  W 2015 roku w UE najwięcej soków, nektarów i napojów owocowych sprzedano w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii.
Największym powodzeniem wśród soków cieszy się wciąż sok pomarańczowy: – Na czele rankingu wariantów smakowych nieprzerwanie utrzymują się smaki, takie jak pomarańcza, jabłko, porzeczka czy multiwitamina. Spory segment rynku to kombinacje owocowe, czasami zawierające mało znane odmiany owoców czy super fruits – wymienia Anna Barabasz- Sawińska, marketing direktor CEE, Grupa Maspex.
Podstawowym kanałem dystrybucji soków, nektarów i napojów owocowych jest off-trade (90% wolumenu sprzedaży). Polacy kupują je głównie w dyskontach (70% ankietowanych). Konsumenci deklarują też, że chętniej sięgają po produkty pochodzące z Polski. Co drugi ankietowany przy wyborze napojów z tej kategorii zwraca uwagę na kraj pochodzenia produktu.
Według prognoz KPMG duże perspektywy stoją przed podkategorią soków NFC (not from concentrate). Wprawdzie w ubiegłym roku segment soków NFC w Polsce stanowił zaledwie 2% wolumenu oraz 4% wartości sprzedaży soków, to w niektórych krajach Europy Zachodniej wartość ta przewyższa 50%. Przewiduj się, że w nadchodzących latach także i my będziemy kupować coraz więcej soków niepochodzących z koncentratu. Wartość tego segmentu może wzrosnąć w naszym kraju z 26,5 mln euro w 2015 roku do 39,7 mln euro w 2020 roku. •

Małgorzata Zięba