Krajowy i unijny rynek drobiu

Jak podaje Agra Europe, wzrost produkcji kurcząt brojlerów w Polsce i w pozostałych krajach UE przyczynił się do spadków cen żywca, obserwowanych obecnie na rynku wspólnotowym

Małgorzata Kazubska

 Dane GUS wskazują, że liczba wylęgów kurcząt brojlerów cały czas wykazuje tendencje rosnące. Według najnowszych informacji w październiku br. wyniosła ona 93,6 mln szt., czyli była o 10 proc. wyższa w skali roku. A w skali dwóch lat oznacza to 21 proc. wzrost. Jest to najwyższy poziom wylęgów odnotowany do tej pory w Polsce. Również rekordowo wysoka jest liczba wstawień. Uwzględniając wymianę handlową pisklętami jednodniowymi okazuje się, że w październiku br. wstawiono do kurników ok. 89,7 mln szt. Oznacza to 10-procentowy wzrost w ujęciu rocznym. Dane GUS jednoznacznie wskazują, że branża drobiarska cały czas dynamicznie rozwija się. Biorąc pod uwagę liczbę wstawień  kurcząt brojlerów w okresie pierwszych dziesięciu miesięcy br. jest ona o 9,5 proc. wyższa niż w analogicznym okresie w 2014 r. Możemy zatem wnioskować, że 2015 r. będzie kolejnym rokiem kiedy w Polsce odnotowany będzie znaczny wzrost produkcji drobiu, napędzany przede wszystkim przez kurczęta brojlery.

Jak podaje Agra Europe, wzrost produkcji kurcząt brojlerów w Polsce i w pozostałych krajach UE przyczynił się do spadków cen żywca obserwowanych obecnie na rynku wspólnotowym. Jak podaje KE, w tygodniu 16-22.11.2015 r. ceny żywca są obecnie na poziomie 182,63 EUR/100 kg. Jest on o 1,3-proc. niższy w skali roku. Ceny żywca są również poniżej średniej ceny z ostatnich pięciu lat. Na obecną sytuację duży wpływ ma słabnący eksport mięsa drobiowego na rynki trzecie i wzrost produkcji drobiu, który ma miejsce w wielu krajach członkowskich. KE prognozuje, że w br. w UE zostanie wyprodukowane o 3,5 proc. więcej mięsa kurcząt brojlerów niż to miało miejsce przed rokiem. Ta dynamika wzrostowa prawdopodobnie nieco wyhamuje w 2016 r., jednak tempo nadal pozostanie wysokie,  1,9 proc. w skali roku.

Agra Europe wskazuje również na coraz silniejszą pozycję Polski, gdzie w 2015 r. prognozowany jest 11-proc. wzrost produkcji kurcząt brojlerów, natomiast w 2016 r. uczestnicy rynku spodziewają się wyhamowania tendencji wzrostowej do 5 proc. w ujęciu rocznym. Polska tym samym umacnia swoją pozycję jako lider produkcji kurcząt brojlerów w UE. Sektor drobiu, w tym szczególnie kurcząt brojlerów, prężnie rozwija się również w Hiszpanii i Francji, gdzie w br. wolumen produkcji powinien wzrosnąć odpowiednio o 4,5 i 3 proc. w 2015 r. Pozostali ważni gracze również stopniowo rozbudowują sektor drobiu. Dynamika wzrostu produkcji obserwowana w tych krajach jest jednak znacznie niższa, ok. 1-proc. wzrosty w br. odnotowujemy w Wielkiej Brytanii, Holandii i Włoszech.